ترجمه مقاله اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون

اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون,,خلاصه,,پیش زمینه,,درمان های استاندارد کمکی برای سرطان کولون مربوط به فلئوروراسیل به همراه لیکوکورین (FL) است اگزاپلانتین اثر این ترکیب را در بیماران دچار سرطان کولون را بهبود می بخشد ما اثر درمان با FL را به همراه اگزالی پلاتین را ارزیابی کرده ایم,,روش ها,,ما به صواگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون خلاصه پیش زمینه درمان های استاندارد کمکی برای سرطان کولون مربوط به فلئوروراسیل به همراه لیکوکورین (FL) است. اگزاپلانتین اثر این ترکیب را در بیماران دچار سرطان کولون را بهبود می ...